Kontakt

Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen om du vill ha spelmansmusik till något evenemang eller om du vill veta mer om oss.

Kassör: Ewa Tuneback, ewda@rocketmail.com
Webbansvarig: Olle Nordin,  olov.nordin@gmail.com