Kontakt

Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen om du vill ha spelmansmusik till något evenemang eller om du vill veta mer om oss.

Ordförande: Kerstin Blombäck, kerstin.blombaeck@gmail.com
Kassör: Ewa Tuneback, ewda@rocketmail.com
Webbansvarig: Olle Nordin